Terms and conditions for our consulting and hosting services, in Dutch:

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de ICT~Office Voorwaarden van toepassing, gedeponeerd d.d. 14 januari 2009 bij de Kamer van Koophandel te Midden-Nederland onder nummer 30174840.

Op het product consultancy zijn de navolgende modules van de ICT~Office Voorwaarden van toepassing:

Op het product ontwikkeling van programmatuur zijn de navolgende modules van de ICT~Office Voorwaarden van toepassing:

Op het product webhosting zijn de navolgende modules van de ICT~Office Voorwaarden van toepassing: